شماره تماس

09395573019

اینستاگرام

@microcement.center

تلگرام

@microcement-center

آدرس:

کرج، جهانشهر